Voor succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden

Wij zijn Gedaankrijgers

Wij werken met een nieuwe aanpak aan het optimaal ondersteunen van professionals. Om krachtig te opereren in een complex speelveld. En mensen die met 2-0 achter staan écht op weg te helpen naar een duurzame toekomst. 

Voor de professional die meer gedaan wil krijgen.

Meer dan de helft van de gedetineerden in Nederland komt na vrijlating opnieuw in
contact met justitie. Door complexe problemen lukt het niet om op eigen houtje tot
een stabiele basis te komen. Dat vraagt om een andere aanpak van betrokken professionals binnen en buiten de muur. Gedaankrijgers helpt jou om aan te sluiten bij de eisen van deze tijd. Geen vluchtige cursus, maar een duurzame aanpak. Leren door te doen, om meer gedaan te krijgen dan je ooit voor mogelijk hield.

Onze aanpak

Wij werken met de Bart Methode

Als re-integratieofficier wist Bart Reedijk het recidivecijfer in Dordrecht drastisch omlaag te brengen. Volgens wetenschapper Hans Bosselaar is Bart het schoolvoorbeeld van de connective professional: een professional die buiten de gebaande paden handelt. De Bart Methode is een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die jou anders leert denken en doen, zodat je in een complex speelveld sneller en beter resultaat boekt.

Doe je mee?

Voor iedereen betrokken bij (ex)-gedetineerden binnen of buiten de muur die meer gedaan wil krijgen.

Gedaankrijgers is een initiatief van Firma Twist en Bart Reedijk, in samenwerking met Hans Bosselaar (Vrije Universiteit Amsterdam), Niels Agterberg (Everyday Heroes) en Emmy van Rooij (Dienst Justitiële Inrichtingen). Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Ik geloof in mensen en help ze om het beste uit zichzelf te halen. Dat is meestal meer dan ze zelf voor mogelijk hielden.
~ Bart Reedijk

Met Gedaankrijgers richten we ons op de belangrijke rol van professionals en bieden we hen de kans om zich te blijven ontwikkelen.

~ Hans Bosselaar

 Iedereen die zijn straf heeft uitgezeten, verdient gewoon een tweede kans. Je bent pas echt vrij als anderen jou die vrijheid gunnen.

~ Niels Agterberg
Kijken wat Gedaankrijgers
voor jou kan doen?