De Bart Methode

Gedaankrijgers werken met de Bart Methode. Dit is geen methode in de betekenis van een methodiek. Niet iets dat je zomaar even kunt leren uit een boek. Geen trucje dat je telkens weer kunt toepassen. De essentie van de Bart Methode is bekwaam omgaan met verandering. Een altijd in beweging blijvende houding. Een mentaliteit die met de tijd meebeweegt, gebaseerd op duurzame basisprincipes.

Deze nieuwe methode is gebaseerd op de persoonsgerichte aanpak die Bart Reedijk de afgelopen jaren als re-integratieofficier ontwikkelde voor de begeleiding van (ex)-gedetineerden. De inzichten hieruit zijn in combinatie met relevante wetenschappelijke kennis de basis voor de aanpak van Gedaankrijgers.
Het is geen vluchtige cursus, maar een intensief trainingstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling en het lerend vermogen van jou als professional.

Naast de trainingsdagen zijn er online spreekuren, arenagesprekken, meeloopdagen en netwerkevents. Zo zorgen we voor duurzame ondersteuning van jou als Gedaankrijger en betrokken ketenpartners.

Bart wist met zijn aanpak het recidivecijfer in de gemeente Dordrecht drastisch omlaag te brengen. In een persoonlijk interview vertelt hij waarom en hoe hij graag mensen helpt.

NOS Nieuwsuur maakte een rapportage over Bart zijn rol als re-integratieofficier. Je hoort van een ex-gedetineerde en betrokken partners wat het belang en de impact is van zijn aanpak.

Actieleren

Onder begeleiding van Bart begin je aan een intensief trainingstraject waarin je leert bewust betrokken te zijn. Geen vluchtige cursus, maar duurzame aanpak en ondersteuning. Gebaseerd op rotsvaste principes, leren we jou anticiperen, improviseren en meebewegen met de tijd. Een persoonlijke aanpak waarin autonomie centraal staat. Wat zijn jouw overtuigingen? Wat houd je tegen en wat helpt je verder? Deze persoonlijke inzichten haal je op de praktijk door middel van actie-leren. Door iets uit te proberen, dit te analyseren en daarvan te leren.

De basisprincipes

De Bart Methode focust op drie basisprincipes om effectief te ondersteunen: connectie, autonomie en improvisatie. Voor een wederzijdse duurzame vertrouwensband is het nodig om contact te maken en te weten wie je voor je hebt. En om vooruit te komen is het belangrijk om jouw doel en het doel van degene die je helpt helder voor ogen krijgen. En jouw autonomie en die van de ander centraal te stellen. Tot slot is effectief improviseren essentieel. Dit leer je door jouw afwegingen, beslissingen en de effecten daarvan te blijven analyseren. Altijd in relatie tot de ander.  

1

Connectie

Contact maken. Niet alleen met anderen, maar ook met jezelf. 

Connectie begint met aandacht. Aandachtig kijken naar jezelf om je bewust te worden van je sterke en mindere kanten. Zelfonderzoek creëert inzicht in persoonlijke belemmeringen. Aandachtig luisteren naar de ander om te begrijpen wie je voor je hebt, zodat je kunt anticiperen op gedrag. Praktisch leren hoe je een netwerk opbouwt, onderhoudt en deze kunt inzetten.  

2

Autonomie

De regie over je eigen leven voeren. Daarvoor is zelfvertrouwen nodig. 

Zelfvertrouwen bouw je op met zelfdiscipline. Door een standaard voor jezelf te zetten en je daaraan te houden. Zo schep je orde in de chaos.

3

Improvisatie

Creatief denken. Beeldende voorstellingen maken. Het voor je kunnen zien.

Zo ben je in staat te improviseren. Bewust handelen door afwegingen, beslissingen en de effecten daarvan te analyseren.

Ervaringen met de Bart Methode

Kijken wat Gedaankrijgers
voor jou kan doen?