FAQ

Gedaankrijgers is een initiatief van Firma Twist en Bart Reedijk, in samenwerking met Hans Bosselaar (Vrije Universiteit Amsterdam) en Niels Agterberg (Everyday Heroes).

Onze missie: iedereen die met 2-0 achter staat in de maatschappij écht op weg helpen naar een duurzame toekomst. Hiervoor heb je enthousiaste professionals nodig die meer gedaan krijgen door hun onconventionele aanpak. Op basis van impact, in plaats van procedures.

Daarom werken wij met de Bart Methode aan het optimaal ondersteunen van professionals.

Het recidivecijfer van (ex)-gedetineerden is hoog: jaarlijks komt bijna vijftig procent van de ex-gedetineerden binnen twee jaar opnieuw in contact met justitie. Voor professionals betrokken bij re-integratie brengt complexe problematiek flink wat uitdagingen met zich mee. Voormalig re-integratieofficier Bart Reedijk wist met zijn aanpak in de Gemeente Dordrecht het recidivecijfer flink omlaag te brengen. In combinatie met wetenschappelijke onderbouwing van onderzoeker Hans Bosselaar (VU) legt dit de basis voor Gedaankrijgers, waarbij we onder andere via trainingen professionals ondersteunen meer gedaan te krijgen in de begeleiding van kandidaten.

Gedaankrijgers is voor professionals – binnen en buiten de muur – die direct of zijdelings betrokken zijn bij de re-integratie van (ex)-gedetineerden. Iedereen werkzaam in het gevangeniswezen of bij netwerk- of ketenpartners, zoals gemeenten, justitie, reclassering, zorg & veiligheidshuizen, sociale dienst, sociale partners (Humanitas, Leger des Heils etc).

Voor de verschillende lagen binnen een organisatie is er een speciaal aanbod; van een meeloopdag voor professionals met grote invloed op regelgeving en besluitvorming (ministers, hoge ambtenaren, burgemeesters, rechters / rechters in opleiding, directeuren etc) tot een intensieve training voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de verschillende stappen richting een duurzame toekomst buiten de muur.

Gedaankrijgers werken met wat wij noemen de Bart Methode. We hebben een training ontwikkeld waarin je de Bart Methode toepast op je werkzaamheden. Na het volgen van deze driedaagse training ontvang je een Gedaankrijgers-certificaat en ben je meteen lid van de Gedaankrijgers-community.

We willen de daadkracht en effectiviteit vergroten van de professionals die in het systeem werken en het werkplezier terugbrengen. Door de professional weer in z’n kracht te zetten. Gedaankrijgers richt zich dus niet op het systeem zelf, maar op de mensen die binnen het systeem werken. Hoe bereik je binnen de bestaande kaders wat je wil bereiken en wat heb je daarvoor nodig?

Bart Reedijk heeft toonaangevende ervaring in het begeleiden van probleemjongeren en ex-gedetineerden. In een destijds gloednieuwe functie als re-integratieofficier – in de Gemeente Dodrecht, wist hij het recidivecijfer drastisch omlaag te brengen. Zijn vernieuwende aanpak en visie op duurzame re-integratie zorgt voor reuring binnen het werkveld van detentie en arbeidstoeleiding. Zo wordt Bart door het Ministerie van Justitie en diverse gemeenten regelmatig gevraagd om advies en begeleiding en is een graag geziene spreker op congressen of bijeenkomsten. Ook maakte NOS Nieuwsuur een reportage over zijn impact. Meer over Bart lees je in dit interview.

De Bart Methode is een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze die jou anders leert denken en doen, zodat je in een complex speelveld sneller en beter resultaat boekt in het ondersteunen van (ex)-gedetineerden. Deze methode is gebaseerd op de ervaringen en successen van Bart Reedijk als eerste re-integratie officier in de gemeente Dordrecht. Meer informatie over de Bart Methode.

Er zijn op dit moment vijf instapmomenten in dit jaar waarop je je kan aanmelden voor onze trainingen. De data van de trainingen zijn:

  • 6 juni, 27 juni en 11 juli
  • 3 september, 24 september en 15 oktober
  • 10 september, 1 oktober en 22 oktober
  • 19 september, 10 oktober en 7 november
  • 3 oktober, 24 oktober en 21 november

    We werken met kleine groepen van maximaal 15 personen. De locatie is omgeving Utrecht.

Zeker! Per kwartaal organiseren we er één meeloopdag. Meeloopdagen gaan op aanvraag en zijn specifiek bedoeld voor mensen met een bepaalde invloed op wetgeving en besluitvorming. Denk aan minister, directeuren, burgemeesters, rechters of rechters in opleiding, officier van justitie, etc.

Wil je meer informatie of een meeloopdag aanvragen? Neem contact op met Nienke Hagenbeek (programmamanager Firma Twist) via info@gedaankrijgers.nl of bel naar 06 295 650 52.

Wil je een duurzame samenwerking met ons aangaan of bijdragen aan onze missie? Dat horen we graag! Neem contact met ons op zodat we samen met jou kunnen bespreken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

We komen graag langs om een presentatie of lezing te verzorgen over onze innovatieve werkwijze (de Bart Methode). Stuur dan een mail naar info@gedaankrijgers.nl met je verzoek en belangrijke details, dan nemen we zsm contact met jou op om de mogelijkheden te bespreken.

De Gedaankrijgers is een initiatief van Bart Reedijk en Firma Twist, in samenwerking met Hans Bosselaar (Vrije Universiteit Amsterdam), Niels Agterberg (Everyday Heroes) en Emmy van Rooij (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Dit fonds wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. Dit doen zij door te investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek, leerstoelen en lectoraten. Meer informatie vind je op www.instituutgak.nl

Je bereikt ons via info@gedaankrijgers.nl of +31 6 295 650 52 (Firma Twist / Nienke Hagenbeek – programmamanager). We proberen je zo snel mogelijk reactie te geven. 

Haven’t found your answer? — Message us here.