Een duurzame toekomst buiten de muur

Jaarlijks keren zo’n 30.000 mensen na een periode van detentie terug in de maatschappij. Bijna vijftig procent komt binnen twee jaar na vrijlating opnieuw in contact met justitie. Het blijft voor ex-gedetineerden moeilijk om zelf tot een stabiele basis te komen, door problemen op meerdere leefgebieden (wonen, inkomen, schulden, zorg en identiteitsbewijs) en gebrek aan toekomstperspectief.

Dit complexe vraagstuk vraagt niet alleen veel van de ex-gedetineerden zelf, maar ook van betrokken professionals die hen in hun re-integratie ondersteunen. De autonomie, de effectiviteit van hun werk en het werkplezier staat onder druk. Met als gevolg de uitstroom naar andere branches of bedrijfstakken.

Daarom werken wij met een nieuwe aanpak aan het optimaal ondersteunen van professionals. Op basis van impact, in plaats van procedures. Om krachtig te opereren in een complex speelveld. En iedereen die met 2-0 achter staat in de maatschappij écht op weg te helpen naar een duurzame toekomst.

 

Voor professionals die meer gedaan willen krijgen

Een Gedaankrijger is iemand die het gedaan krijgt. Krachtige ondernemende professionals die de status quo doorbreken in bedrijven, gemeenschappen en organisaties. Hiermee zijn zij de motor achter grote maatschappelijke veranderingen.

Gedaankrijgers is voor professionals – binnen en buiten de muur – die direct of zijdelings betrokken zijn bij de re-integratie van (ex)-gedetineerden. Iedereen werkzaam in het gevangeniswezen of bij netwerk- of ketenpartners, zoals gemeenten, justitie, reclassering, zorg & veiligheidshuizen, sociale dienst, sociale partners (Humanitas, Leger des Heils etc).

Wie zijn Gedaankrijgers?

Gedaankrijgers beheersen de kunst van het improviseren en sluiten daarmee perfect aan bij de eisen van deze tijd. Snel schakelen, kansen zien en grijpen om te doen wat nodig is. Ze kunnen contacten goed onderhouden en weten hoe je deze kunt benutten. Hun mentaliteit en bijbehorende vaardigheden maken hen tot een zeer effectieve professional.

Een gedaankrijger is iemand...

  • …die zich niet laat begrenzen, maar in staat is creatief te denken en domeinoverstijgend te werken.
  • …met het zelfvertrouwen en de capaciteiten om anderen te overtuigen en hiermee de status quo te veranderen.
  • …die gedreven wordt door intrinsieke motivatie. Niet denken vanuit functie, maar uitgaat van de noodzaak. Het principe dat het wél kan en móet.
  • …begrijpt dat ondersteuning nooit stopt en inzet blijvend is vereist. Iemand die in staat is tijd en aandacht te blijven geven wanneer dat nodig is.
  • …die zich verbonden voelt met de ander. Tegenover zich een mens ziet zoals zichzelf. Iemand met een eigen verhaal, talenten, verleden, heden en toekomst. En in staat is om écht contact te maken.
  • …die autonomie centraal stelt. Die van zichzelf en van anderen. Iemand die in staat is anderen te helpen bewuster na te denken. Over de koers, welke kant het op gaat en welke kant het ook op kan gaan.

Ons Team

Bart Reedijk
Initiatiefnemer en trainer
Nienke Hagenbeek
Manager Programma's & Partners bij Firma Twist
Hans Bosselaar
Bestuurskundige & onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Renée Bremer
Communicatieadviseur bij Firma Twist
Niels Agterberg
Oprichter van Everyday Heroes
Emmy van Rooij
Projectleider Ministerie van Veiligheid & Justitie
Kijken wat Gedaankrijgers
voor jou kan doen?