Podcast: De Stadsmarinier Jur Verbeek vertelt

Bart Reedijk is te gast in de podcast “De stadsmarinier Jur Verbeek vertelt”.

In de dynamische stad Rotterdam neemt stadsmarinier Jur Verbeek een bijzondere rol op zich. Als schakel tussen verschillende gemeentelijke diensten en de gemeenschap werkt hij onvermoeibaar aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. In de podcast ‘De Stadsmarinier Jur Verbeek vertelt’ duiken we diep in zijn wereld van stedelijke uitdagingen en oplossingen.

Stadsmarinier Jur Verbeek is een functionaris binnen de gemeente Rotterdam, Nederland, die een bijzondere rol vervult bij het aanpakken van complexe stedelijke problemen. Samen met de politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en buurtbewoners streeft hij naar integrale oplossingen voor hardnekkige problemen in Rotterdamse wijken. Zijn werk vereist niet alleen een groot probleemoplossend vermogen, maar ook uitstekende communicatievaardigheden en de capaciteit om diverse belangen te verenigen.

In zijn podcast deelt Jur zijn ervaringen en inzichten, en laat hij zien hoe samenwerking en innovatie bijdragen aan een betere stad. In aflevering één spreekt hij met re-integratieofficier Bart Reedijk over de uitdagingen en kansen binnen de re-integratie van ex-gedetineerden. Onder andere onderwerpen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ketensamenwerking en het creëren van toekomstperspectieven voor deze doelgroep komen aan bod. 

Meer in deze categorie​

Kijken wat Gedaankrijgers
voor jou kan doen?